PREHISTÒRIA

L’art prehistòric el va desenvolupar l’ésser humà des del paleolític superior fins al neolític. La pintura que es feia servir al paleolític s’anomena pintura rupestre.

A la península Ibèrica es va desenvolupar l’art ibèric. L’escultura es va desenvolupar notablement, destacant les dames.

A la prehistòria es pintava a les parets, ja que encara no tenien papers.