PASTEL

La pintura pastel és una pintura seca fàcil de traballar, consisteix en barres fetes amb pigment en pols i aglotinades amb gomes vegetals, algunes són més dures o més tobes que altres en funció del percentatge de goma aràbica de la seva composició.

Per utilitzar-lo es necessita: paper rugós, pintures pastel, fixador/laca.

Els pastels poden tenir diferents formes, cilíndrics, quadrats, llapis… 

COM UTILITZAR-LOS:

Primer s’ha de fer el dibuix amb llapis, després el pintes amb els pastels com di fossin llapis de colors, veuràs que quedaran espais en blanc, això és perquè els pastels s’han de difuminar amb els dits. Per esborrar pots utilitzar una goma normal o una goma moldejable.